Reklamacija

 

Reklamacija

 

 Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe proveri da li je došlo do oštćenja robe u transportu i da eventualno nastala oštećenja evidentira uz potpis  Kurira i da o tome pošalje reklamaciju isporučiocu.Kupac može izjaviti Reklamaciju i ako isporučena roba ne odgovara naručenoj ili je pogrešno obračunata cena robe.